یکی از مزیت هایی که استفاده از حواله یوان به دنبال دارد مربوط به مدت زمان انجام آن می باشد. مدت زمان انجام حواله یکی از دغدغه های تاجران در تجارت های برون مرزی می باشد و ترجیح این افراد این است که سرعت انجام حواله در روند معامله بسیار سریع باشد، که حواله یوان از این نظر به خواست تاجران بسیار نزدیک می باشد. به طور کلی این گونه می توان گفت که مدت زمان انجام حواله یوان بین ۱ تا ۲ ساعت زمان می برد اما باید یه این مسئله توجه کرد که یک سری موارد مانند روز های تعطیل در سرعت انجام حواله یوان نتیجه منفی خواهد داشت. برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر می توانید به کارشناسان ما در مجموعه 2درب مراجعه کنید.