بسیاری از افراد در هنگام خرید از سایت های خارجی این سوال برای شان ایجاد می شود که پس از خرید کالای مورد نظر چه مدت طول می کشد تا کالا به دست خریدار برسد؟ در رابطه با جواب این سوال این گونه باید گفت که مدت زمانی که طول می کشد تا کالاهای خریداری شده از سایت های خارجی به دست خریدار برسد تابع عوامل گوناگونی است. از جمله عوامل مختلفی که در محاسبه این زمان باید مورد بررسی قرار گیرد می توان به عواملی چون نوع روش انتقال و حمل و نقل کالا که هر کدام سرعت مختلفی در انتقال کالا دارند، مدت زمانی که طول می کشد تا کالا در وسیله حمل و نقل بارگیری و همچنین از آن تخلیه شود، مدت زمانی که طول می کشد مدارک مورد نیاز ترخیص کالا تهیه شود، مدت زمانی که طول می کشد فرایند ترخیص کالا از گمرک طی شود و … اشاره کرد.