ارزش گمرکی کالا به مجموعه هزینه ی خرید کالا به علاوه تمامی هزینه های بیمه، حمل و نقل، عوارض گمرکی و … گفته می شود. برای این که ارزش گمرکی کالاهای وارداتی تعیین شود کارشناسان مجرب و حرفه ای گمرک با برآورد تمامی هزینه ها پرداخت شده در راستای ورود کالای مورد نظر به کشور در نهایت دقت ارزش گمرکی کالا را محاسبه می نمایند. تعیین ارزش گمرکی کالاهای وارداتی امری بسیار مهم می باشد که باید دقیق و بدون هیچ گونه خطایی برآورد شود. جهت ارزش گزاری کالاهای وارداتی قوانین و مقرراتی تعیین شده است که کارشناسان گمرک در حین ارزش گزاری کالاها باید به تمامی این قوانین آگاه باشند.