زمانی که به عنوان یک تاجر روش حمل بار دریایی را برای جابه جایی کالاهای خود در نظر گرفتید باید برای محاسبه ی هزینه ای که در این روش جابه جایی متحمل می شوید به این نکته توجه داشته باشید که در روش حمل بار دریایی علاوه بر مقرون به صرفه بودن این روش برای جابه جایی کالاهای تجاری عوامل مختلفی بر روی هزینه جابه جایی کالاها تاثیر می گذارد. از جمله ازن مسائل تاثیر گذار می توان به مواردی مثل فاصله بین کشور مبداء و کشور مقصد، حجم و تعداد کالا، تعداد کانتینری که برای جابه جایی کالاها نیاز است، نوع کانتینر ها، مستقیم یا غیر مستقیم بودن روش حمل دریایی، دربست بودن یا نبودن کانتینر و غیره اشاره کرد.