روند ترخیص ترخیص مواد اولیه کارخانجات و تولیدی ها همچون روند ترخیص دیگر کالاهای وارداتی به کشور می باشد اما نکته ای که در این خصوص باید به آن اشاره کرد این است که در خصوص ترخیص مواد اولی کارخانجات و کارگاه های تولیدی به جهت این که قرار است از مواد اولیه وارد شده در صنایع مختلف کشور استفاده شود سخت گیری های بیشتری صورت می گیرد تا مسیر تایید و عبور مواد اولیه کارخانجات و تولیدی ها با نهایت دقت مورد بررسی و ارزیابی های گوناگون قرار بگیرد. همچنین در راستای ترخیص مواد اولیه کارخانجات و تولیدی ها گمرک به بررسی پروانه بهره برداری گروهی که اقدام به واردات مواد اولیه نموده اند با صنعتی که قرار است مواد اولیه در آن مورد استفاده قرار بگیرد می پردازند تا از صحت و سقم روند واردات اطلاع و اطمینان حاصل نمایند.