دستگاه های ماینر وارداتی برای قابل استفاده بودن در داخل کشور باید از گمرک ترخیص شوند. ترخیص دستگاه ماینر از گمرک همچون ترخیص دیگر کالاهای وارداتی می باشد و باید مراحل ترخیص کالا را از جمله تهیه مدارک مختلف و گذر از مراحل گمرک را پشت سر بگذارد، تنها مسئله ای که وارد کنندگان دستگاه ماینر قبل از اقدام به وارد کردن این دستگاه باید به آن توجه کنند این است که از ممنوعه نبودن واردات این دستگاه به داخل کشور مطمئن شوند. از جمله مدارکی که وارد کنندگان برای وارد کردن دستگاه ماینر به آن نیاز مندند می توان به مدارکی چون ثبت سفارش کالا و دریافت مجوز از وزارت صمت، داشتن کارت بازرگانی، دریافت پروانه فارم ماینینگ و … اشاره کرد. وارد کنندگان می توانند فرایند ترخیص دستگاه های ماینر از گمرک را به ترخیص کاران مجموعه 2درب واگذار کنند.