ترخیص کالا از گمرک یکی از حساس ترین و پیچیده ترین مراحل در روند تجارت بین المللی می باشد که تاجران در هنگام انجام آن باید نهایت دقت را به کار ببرند تا خطایی در رخ ندهد. انجام هر گونه در روند ترخیص کالا، ترخیص نهایی و خروج کالا از گمرک را به تاخیر می اندازد. روند ترخیص کالا از گمرک به طور تقریبی در تمامی گمرک های سراسر کشور و در رابطه با تمامی کالاها به طور تقریبی یکسان است و تنها تفاوت موجود در رابطه با مدارک و مجوز هایی است که باید با توجه به نوع کالاهای وارداتی تهیه شود و نوع بازرسی هایی است که در گمرک در جهت تایید استاندارد بودن کالاها انجام می شود. تاجران می توانند برای اطلاع از روند ترخیص لوازم یدکی در گمرک از کارشناسان و جهت انجام فرایند ترخیص از ترخیص کاران مچموعه 2درب کمک بگیرند