هدف اصلی هر کشوری از واردات کالا به دلیل بر طرف کردن نیاز های داخلی آن کشور نسبت به یک سری کالاها خاص می باشد که تولید آن ها در داخل کشور به هر دلیلی با مشکل رو به رو شده است. یکی از کالاهایی که وارد کردن آن به داخل کشور ضروری و مهم می باشد تجهیزات پزشکی است. واردات تجهیزات پزشکی به داخل کشور و همچنین ترخیص ای گونه محموله ها از گمرک فرایند بسیار دقیق و پیچیده را طلب می کنند تا قبل از استفاده از هر کدام از آن تجهیزات کارشناسان گمرک از استاندارد بودن و همچنین سلامت بودن تجهیزات اطمینان حاصل نمایند. نحوه ترخیص تجهیزات پزشکی همچون دیگر کالاهای وارداتی به کشور نیازمند دریافت مجوز های مربوطه، دریافت مجوز ثبت سفارش کالا و انجام ثبت سفارش، دور اظهاری، تخصیص ارز و …. می باشد. تاجران می توانند انجام این فرایند مهم را با کمک ترخیص کاران مجموعه 2درب انجام دهند.