در روش حمل بار زمینی همچون دیگر روش های حمل و نقل کالا عوامل مختلفی در تعیین نتیجه نهایی و رسیدن به قیمت جابه جایی کالاها که توسط صاحب کالا باید پرداخته شود تاثیر گذار است و تاجران باید قبل از انتخاب نهایی خود به تمامی عوامل تاثیر گذار بر روی قیمت نهایی توجه کنند تا بتوانند روشی مقرون به صرفه را با توجه به شرایط محموله تجاری خود انتخاب کنند. از جمله عوامل تاثیر گذار در هزینه جابه جایی کالاهای تجاری می توان به عواملی چون وزن کالاها، تعداد کالاها، مسافت بین نقطه مبداء تا نقطه مقصد، هزینه سوخت، سختی و آسانی جاده ها در مسیر مورد نظر و …. اشاره کرد.