انجام هر گونه تخلف در روند ترخیص کالا از گمرک و تهیه مدارک مربوط به آن که باعث ضرر مالی به دولت و یا سرگردانی کارشناسان گمرک شود شامل جریمه می باشد که صاحب کالا موظف به پرداخت آن است. از جمله جرایم گمرکی می توان به موارد چون خلاف در هنگام اظهار نامه نویسی، جریمه مربوط به اعلام غیر واقعی ارزش کالا، ورود کالاهای ممنوعه به کشور، انجام تخلف مغایر با قوانین گمرکی، وارد کردن کالاهایی به غیر از کالاهای ثبت سفارش شده در سامانه جامع تجارت، عدم پرداخت مالیات و عوارض گمرک و … اشاره کرد.